Go to Top page タイ王国日本応援団
กองเชียร์ทีมชาติไทยณญี่ปุ่น
タイ王国国歌および応援歌 เพลงชาติไทย และ เพลงเชียร์ไทยขอร้องด้วยกัน

เพื่อไทยタイ王国国歌 เพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


タイ応援歌 เพลง ไทยเชียร์ไทย
ไทยแลนด์....โอ ๆๆๆ
หัวใจของเรากล้าแกร่ง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นล้าน
เลือดไทยเลือดนักกีฬา ส่งคำสัญญา ทุ่มศรัทธาเพื่อเมืองไทย
สัญชาตณานนักสู้ บอกให้โลกได้รู้ เราจะสู้เพื่อไทย
ส่งเสียงส่งใจเข้าไป เชียร์ด้วยความเป็นไทย เชียร์ด้วยใจงดงาม
สะบัดกลองชัย สู้เข้าไป สู้เข้าไป ไทยเชียร์ไทย เลือดไทยนั้นสู้ไม่ถอย
สะบัดธงไทย สู้เข้าไปสู้เข้าไป รวมพลังคนไทย ให้ทวีมีชีย ชโย

สัญชาตณานนักสู้ บอกให้โลกได้รู้ เราจะสู้เพื่อไทย
ส่งเสียงส่งใจเข้าไป เชียร์ด้วยความเป็นไทย เชียร์ด้วยใจงดงาม
สะบัดกลองชัย สู้เข้าไป สู้เข้าไป ไทยเชียร์ไทย เลือดไทยนั้นสู้ไม่ถอย
สะบัดธงไทย สู้เข้าไปสู้เข้าไป รวมพลังคนไทย ให้ทวีมีชีย ชโย

ขอเสียงคนไทยมาเชียร์ไทยแลนด์ (ไทยแลนด์ ๆ)
ขอเสียงคนไทยมาเชียร์ไทยแลนด์ (ไทยแลนด์ ๆ)
ขอเสียงคนไทยมาเชียร์ไทยแลนด์ (ไทยแลนด์ ๆ)

สะบัดกลองชัย สู้เข้าไป สู้เข้าไป ไทยเชียร์ไทย เลือดไทยนั้นสู้ไม่ถอย
สะบัดธงไทย สู้เข้าไปสู้เข้าไป รวมพลังคนไทย ให้ทวีมีชีย ชโย

สะบัดกลองชัย สู้เข้าไป สู้เข้าไป ไทยเชียร์ไทย เลือดไทยนั้นสู้ไม่ถอย
สะบัดธงไทย สู้เข้าไปสู้เข้าไป รวมพลังคนไทย ให้ทวีมีชีย ชโย
(We are Thai..... Land)
สะบัดกลองชัย สู้เข้าไป สู้เข้าไป ไทยเชียร์ไทย เลือดไทยนั้นสู้ไม่ถอย
สะบัดธงไทย สู้เข้าไปสู้เข้าไป รวมพลังคนไทย ให้ทวีมีชีย ชโย


連絡先 chia-thai@hotmail.co.jp

inserted by FC2 system